چهارشنبه 31 شهریور 1400
آرشیو روزنامه:
تعطیلی روزنامه 19 دی

مرتضی داستانی
روزنامه 19 دی با انتشار 21 سال و فعالیت مستمر و بی وقفه، امروز مجبور است با همه علاقمندانش و دلسوزان جامعه رسانه‌ای استان، حتی شده به طور موقت، خداحافظی تلخی داشته باشد و کرکره انتشار مکتوب روزنامه را پایین بکشد. این وداع تلخ قرار بود یکماه پیش اتفاق بیفتد. بدنبال هجمه ناجوانمردانه جریان زر و زور و تزویر به 19 دی، این اتفاق به تأخیر افتاد و با توجه به رسالتی که برای رونق بخشیدن به انتخابات به عهده داشتیم به بعد از انتخابات موکول شد.
روزنامه 19 دی در این سال‌ها تلاش کرد در ایفای رسالتی که بر دوش دارد، همواره بر مدار حق و حقیقت حرکت کرده و از حق‌گویی و حق جویی واهمه‌ای نداشته باشد و با همه توان از افرادی که مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرند حمایت کند و به اندازه توان خود روشنایی بر تاریکی‌های جامعه بتاباند، عیب و ایرادها را بازگوید و مروج خوبی‌ها باشد. البته ممکن است در این راه بعضا دچار لغزش و خطا شده باشد ولی بی تردید از روی عمد نبوده است.
در این سال‌ها، مورد لطف و از دیگر سو بی مهری خیلی‌ها قرار گرفتیم؛ برخی با حمایت‌های معنوی خود ما را شرمنده خود کردند؛ بعضی‌ هم تا توان داشتند بر ما تاختند و یا راه را سد کردند؛ از راست افراطی تا اصلاح‌طلب و ضد انقلاب خطابمان کردند، و در این روز‌های آخر، بی تقوایی و دریدگی را به خاطر چند رأی به اوج خود رساندند.
البته این تهمت‌ها و افترا‌ها، به تعبیر یکی از دوستان، بیشتر گرممان می‌کرد؛ می‌فهمیدیم روزنامه مؤثری هستیم. اگر مؤثر نبودیم به جای فحش و تهمت تمجید‌مان می‌کردند.
آنچه موجب تعطیلی روز‌نامه در این مقطع می‌شود، قطعا ربطی به این هجمه‌ها و دلخوردی‌ها ندارد، بلکه وضعیت نامطلوب مالی و به تعبیر بازاری آن، ورشکستگی اقتصادی موجب شده است تا نتوانیم انتشار روزنامه را ادامه دهیم، علیرغم اینکه سال‌های پر زحمت و سختی را برای تناور شدن نهال روزنامه گذرانده‌ایم. کسری دو سال اخیر در تأمین هزینه‌ها، انباشت بدهی از یک سو، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد ناشی از سیاست مطبوعات وزارت ارشاد، به ویژه اداره ارشاد قم، از دیگر سو باعث شده است توان تأمین نیمی از هزینه‌های روزنامه را هم نداشته باشیم. بنابراین برای ایفای بهتر رسالت خود در شرایط موجود رسانه‌ای کشور به دنبال تجدید نظر در روش‌ها، ساختار‌ها و منابع درآمدی هستیم. امید داریم در این وقفه با راهنمایی دوستان بتوانیم به توفیقاتی دست پیدا کنیم و زحمات 20 ساله جمعی از بهترین اصحاب رسانه استان سرانجام بهتری پیدا کند.
قابل ذکر است که انتشار مکتوب روزنامه به طور موقت از امروز تعطیل می‌شود، ولی فعالیت برخط و مجازی آن با اهتمام و قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.